HALLE KLAAR VOOR CORONA PROOF STARTGEBEUREN

HALLE KLAAR VOOR CORONA PROOF STARTGEBEUREN

Dsc_47590000000000__groot_
 
Dsc_4956_01__groot_
 

 De Halse Veiligheidsraad is deze week nog samengekomen voor een laatste stand van zaken rond de organisatie van de start van het B.K. wielrennen voor elite renners heren komende dinsdag 22 september.

Een aantal maatregelen werden bijgestuurd, vooral in functie van de stijgende curve in het aantal covid-19 besmettingen.

Oproep tot het publiek

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan alle wielerliefhebbers om zoveel mogelijk de start van de wedstrijd te volgen op het vrije parcours vanaf de Ninoofesteenweg richting officieel vertrek ter hoogte van café Lamme Guiche.

Het centrum van de stad, waar zich de rennersdorpen, vertrekzone, perszone en podium bevingen, wordt hermetisch afgesloten met toezicht door politie en stewards.

In opdracht van Belgian Cycling zal de toegang tot deze zones worden ontzegd aan iedereen die niet over de nodige accreditering bezit.

Het gaat hier concreet over volgende straten en pleinen : Possozplein – Vondel – Leide – Mgr. Senciestraat – Parking De Bres – Parking Leide.

De Grote Markt zal beperkt toegankelijk zijn voor publiek.

Verscherpt toezicht op aantal toeschouwers zone Grote Markt.

De terrassen van de horecazaken op de Grote Markt blijven bereikbaar, zij het met strenge beperkingen.

Zo dient iedereen te gaan zitten aan de tafels die conform de corona-horeca regelgeving dienen te worden opgesteld en bediend door de uitbaters. Méér tafels toevoegen is niet toegestaan.

De toeschouwers dienen – ook conform de horeca richtlijnen – te gaan zitten.

De terrassen zullen worden afgescheiden van het parcours voor de doortocht op de Grote Markt met nadarafsluitingen. Het is niet toegestaan om rechtstaand aan deze nadars de doortocht van de renners te volgen.

Bij verplaatsing (toiletbezoek, vertrek en aankomst) dienen de mondmaskers te worden gedragen conform de geldende maatregelen van de stad en van de horeca regels.

De terrassen voor de horeca zaken kant “Café De Fazant” zijn bereikbaar via de Basiliekstraat.

De terrassen aan de overkant zijn bereikbaar via de Hoornstraat, Klinkaert, Cardijnstraat.

Andere toegangswegen blijven afgesloten.

Wanneer wordt vastgesteld dat de terrassen vol zitten, zullen de toegangen voor meer publiek eveneens (etijdelijk) worden afgesloten.

Veiligheid van renners en begeleiders

Belgian Cycling heeft een regeling uitgewerkt die toelaat dat de toegang tot de rennersdorpen en de vertrekzone zeer efficiënt kan worden gecontroleerd door de organisatoren en hun stewards. Iedere ploeg beschikt over een maximaal aantal toegelaten pasjes voor renners en begeleiders en méér dan deze begeleiders zijn niet toegelaten. De briefing hierover vindt reeds plaats op maandagavond 21 september bij de verplichte inschrijving van de renners in Anzegem.

Briefing seingevers, stewards en medewerkers

Ook op maandagavond 21 september, maar dan in Halle, vindt de briefing plaats voor alle medewerkers, seingevers en stewards die bij de start in Halle zijn betrokken.

De af te sluiten punten rond de rennersdorpen en vertrekzone zullen dubbel worden bemand én aangevuld met toezicht door de politie.

Er is een zowel een algemeen ‘organisatie’ veiligheidsplan uitgewerkt als een specifiek “corona” plan dat moet toelaten snel te kunnen ingrijpen indien zich ergens een probleem zou stellen.

En toch wordt het een wielerfeest

Het STARTComité, samen met de stad Halle, maakt zich sterk dat - ondanks alle maatregelen en voorzieningen – het een weliswaar uitgesteld, maar nog steeds heerlijk wielerfeest kan worden in onze stad. Mogelijk is de beleving voor het publiek ter plaatse iets minder intens, des te beter zal het startgebeuren te genieten zijn via de TV uitzending op VRT.

Rechtstreekse VRT vanaf de start om 12.00 uur

Heel het startgebeuren in Halle zal door de VRT rechtstreeks worden uitgezonden vanaf het vertrek van de renners om 12 uur tot zij de doortocht op de muur van Geraardsbergen hebben verteerd.

Tijd genoeg dus om te genieten van vooraf opgenomen sfeerbeelden, interviews en “to see and to know” locaties die Halle rijk is.

Colruyt Laagste Prijzen en Fiets! co-gastheer van het B.K. vertrek in Halle.

Colruyt Laagste Prijzen en Fiets! steken het STARTComité van dit B.K. een hart onder de riem door logistieke ondersteuning te bieden en te zorgen voor het ontvangst en de begeleiding van de genodigden. “Als grootste werkgever in Halle vinden we het fijn om dit sportieve evenement te kunnen ondersteunen. Er werken bijna 30.000 mensen voor Colruyt Group, waarvan er ongeveer 6.000 tewerkgesteld zijn in de gebouwen langs de Edingensesteenweg in Halle”, zegt Christophe Dehandschutter, directeur Verkoop Colruyt Laagste Prijzen. Franske Dereymaeker, secretaris van het STARTComité: “We wensen onze co-gastheren Colruyt Laagste Prijzen en Fiets! te bedanken voor hun betrokkenheid en inspanningen voor de organisatie van dit bijzondere B.K.”

Sponsoring en financiering

Het zou onmogelijk zijn dit B.K. vertrek in Halle te realiseren zonder de inbreng van heel wat (hoofd)sponsors. Ook hier heeft corona een zware tol geëist.

Verschuiving naar een weekdag, ongunstige cijfers, vrees voor besmettingen … allemaal elementen die ertoe hebben geleid dat nogal wat sponsors niet of niet tenvolle wensen deel te nemen aan deze editie. Met alle begrip vanuit het STARTComité, ook voor hen blijft de hoofdregel : gezondheid en veiligheid primeren voor alles.

Een zeer warme dankewel dus aan iedereen die toch heeft kunnen doorzetten om er dit jaar bij te kunnen zijn. Ook aan die partners die liever om uitstel naar volgend jaar hebben gevraagd : een sterkere blijk van vertrouwen in de organisatie van de komende edities van de “klassieke” Halle-Ingooigem kon het STARTComité zich niet dromen.

Parkeergelenheid voor publiek

Door de vele afzettingen van straten en pleinen zullen de parkeerterreinen in het centrum van de stad, en in de onmiddellijke omgeving daarrond niet beschikbaar zijn tussen 8 uur en 14 uur.

Het gaat dan vooral over volgende parkings : Leide, Mgr Sencie, Possozplein, parking De Bres, parking Willamekaai (achterkant atletiekpiste), Thiebautstraat.

Aangeraden wordt om de parkings aan de rand van de stad te gebruiken (Welkomstlaan, Nederhem, Gooikenaar) of … : kom te voet of met de fiets …

Dankwoord vanwege de organisatie

Langs deze weg wil het STARTComité nu reeds een zeer speciaal dankwoord richten aan alle wielerliefhebbers die zich aan de gevraagde maatregelen willen houden.

Die begrijpen dat het afsluiten van het stadscentrum een noodzaak is om voor iedereen, inclusief renners en begeleiders, alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Die met begrip voor de vele maatregelen en beperkingen onze stewards het leven niét moeilijk zullen maken om alsnog met allerlei smoesjes doorgang trachten te bekomen aan afgesloten punten.

Die er ondanks alles een toch sfeervol en geslaagd wielerfeest willen helpen van maken. 

 

B.K. WIELRENNEN 2020 HALLE – ANZEGEM voor ELITE RENNERS HEREN

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2020

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 sep 2020
Devogeleer Emile
© Devogeleer Emile
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 18 okt 2020
Sam Herremans | 14 okt 2020
Sam Herremans | 14 okt 2020

archief