Stadsbestuur HALLE blijft steeds open staan voor dialoog met Handelaars VHH

C21

Stadsbestuur HALLE blijft steeds open staan voor dialoog met Handelaars VHH

Halle_stadhuis_

Het Halse stadsbestuur reageert op het mank lopen van het overleg met de handelaars. In oktober 2021 kregen we een eerste open brief van de Verenigde Handelaars Halle (VHH) omtrent het parkeerbeleid in Halle dat van kracht ging in januari 2021.

Bij de uitrol van dit parkeerbeleid werd een evenwichtsoefening gemaakt ten behoefte van alle stakeholders. Denk maar aan de creatie van 52 shop & Go plaatsen, gratis parkeren op zaterdag op parking De Bres, Leide, Nederhem, parking station. Maar ook de Hallekaart waar bewoners uit groot Halle voor €10 per jaar kunnen parkeren op parking Nederhem en Spoorwegstraat.

Van bij de invoering van dit parkeerbeleid had het stadsbestuur een grondige evaluatie voorzien na een jaar. Hierbij werden enerzijds een aantal stakeholders bevraagd (de handelaars, marktkramers, de centrummanager, het zorgpersoneel, het onderwijzend personeel uit de binnenstad …), maar anderzijds ook het Halse stadspanel.

Op de gemeenteraad van 25 januari 2022 werden 2 pakketten van aanpassingen goedgekeurd. 

 

PAKKET 1: Aanpassingen vanaf 1 februari 2022

PAKKET 2: Aanpassingen vanaf 1 april 2022

·       Eenvoudigere parkeerzones: van 4 naar 3 zones, nl. betalend de rode en groene zone, gratis maar met parkeerschijf de blauwe zone;

·       Verlaging van de parkeertarieven in de rode en de groene zone;

·       Gratis parkeren in de betalende zones op de 15 koopzaterdagen;

·       Zorgverstrekkerskaart: goedkoper, langere parkeertijd en ruimer toepassingsgebied

·       Langere parkeerduur in blauwe zone (van 2 naar 3 uur)

·       Bezoekerspassen voor inwoners van de blauwe zone

·       Uitbreiding van de shop & go-plaatsen 

 

 

Deze pakketten werden uitvoerig besproken met de VHH waar ook werd meegegeven dat dit het maximum was qua aanpassingen. Wijzigingen hebben immers gevolgen op verschillende niveaus.

De VHH kon zich volledig vinden in deze aanpassingen en geeft ook aan dat ze vandaag nog steeds achter het huidig parkeerbeleid staan.

Naast deze bijsturing van het parkeerbeleid werden er nog tal van acties ondernomen om de binnenstad op te waarderen en de handelaars te ondersteunen. Hierbij een kort overzicht.

Extra ondersteuning bij het activeren van een leefbare binnenstad met specifieke acties

• Leegstands-en centrummanager (€ 55 000);

• Promotaks van € 100 000 naar € 180 000 opgetrokken (vroeger zeer moeilijk innen van lidgeld en nu een belasting vanuit de stad);

• Wedstrijd "Win Je Winkel". 4 winkels startten op die manier hun zaak op;

• Handelaar in de kijker via stedelijk infoblad;

• Familiedag collect & go op stationsplein (€ 10 900);

• Lentedrink voor bewoners vindt in 2023 in het centrum plaats;

• Dag van de markt.

Logistieke ondersteuning

• Kerstverlichting volledig betaald door stad, vroeger door de V.H.H. zelf (nu € 45 000, volgend jaar € 50 000) en op vraag van hen zullen deze reeds branden op 1/12;

• nieuwe parasols Grote Markt (€ 148 000), zal terugbetaald worden via de huur;

• Digischermen met subsidies (enkel lokale publiciteit).

Financiële ondersteuning d.m.v. bonnen en logistieke ondersteuning tijdens o.a. de coronacrisis

• Halle Handelt bonnen (€ 13 200);

• Take away-actie tijdens corona;

• Druk affiches en stickers tijdens corona;

• Halle handelt-bonnen gekocht voor kwetsbare groepen (€ 63 000);

• Actie VHH ter gelegenheid van de vaccinatie in Halle (30000€ extra).

• Vrijstelling uitstalbelasting voor 2020, 2021 en 2022 

• Vrijstelling terrasbelasting voor 2020, 2021 en 2022 

• Uitbreiding terraszone tot eind 2022

Acties om het winkelkerngebied aantrekkelijker te maken

• Extra opkuisbeurten winkelstraten;

• Vergroening gevels met financiële ondersteuning en subsidies;

• Wonen boven winkels en verfraaiing gevels voorzien in 2023 (€ 50 000).

Acties m.b.t. het parkeerbeleid

• Aanpassingen parkeerbeleid na overleg met handelaars, inclusief gratis parkeren zaterdagen

• Extra Shop en go plaatsen

• Pendelbus (€ 53 000), van Nederhemparking richting winkelkern

• Bus laten omrijden tijdens het Hyacintenfestival

• Digitaal parkeergeleidingssysteem - realisatie in 2023. (€150.000/jaar)

• Extra randstadsparking Suikerkaai in 2023 (1,3 miljoen)

 

Dit zijn allemaal acties die samen zorgen voor een leefbare en gezellige stad.

Een jaar later, krijgt het college van burgemeester en schepenen een tweede open brief van de VHH. Hierbij halen ze de energiecrisis aan. In deze brief stellen ze de vraag van 6 maanden gratis parkeren om de handelaars de kans te geven om door deze economische crisis te geraken. Tijdens de overlegmomenten komt uitdrukkelijk ter sprake dat het huidige parkeerbeleid niet de oorzaak is en dus ook niet de oplossing is voor het gestelde probleem. Gratis parkeren zal geen extra klanten naar de winkelstad lokken maar er dient wel gezorgd te worden voor extra kerstbeleving.

De vraag van de VHH houdt geen rekening met het feit dat:

-       de parkeeropbrengsten teruggevloeid zijn naar de Hallenaren door de personenbelasting te verlagen van 7.5% naar 7.1%;

-       mensen die een parkeerabonnement betaald hebben de dupe zullen zijn van deze maatregel;

-       de problematiek rond veranderend koopgedrag en leegstand met deze maatregel niet verholpen wordt; 

-       …

Als bestuur is het onze taak om met alle stakeholders rekening te houden en om te waken over het algemeen belang. Door steeds het parkeerbeleid alle schuld te geven van alle problemen, is het moeilijk te werken aan een positieve beeldvorming voor onze stad.

Verder lijkt de VHH het verleden te romantiseren.

-       Op het Oudstrijdersplein was parkeren vroeger duurder  én mét tijdsbeperking;

-       De vele gratis parkeerplaatsen zorgden voor veel ‘zoekverkeer’, waarbij er geen garantie was een parkeerplaats te vinden in de nabije buurt van de bestemming;

-       Het ontbrak aan uniformiteit door verschillende zoneringen en tarieven.

Het college van burgemeester en schepenen blijft geloven in de sterkte van onze stad en onze winkelkern. We laten onze schouders niet hangen en blijven ons verder inzetten voor de versterking van onze winkelkern met een positieve ingesteldheid.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 nov 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys - Raymond Decoster | 19 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 15 feb 2024
Marc Sluys | 13 feb 2024

archief