Helden die hielpen worden herdacht in HALLE

C21

Helden die hielpen worden herdacht in HALLE

Img_7683
 
Img_7675
 

Op 24 mei 2023 organiseerde Halle  een herdenkingsmoment ter nagedachtenis van Mohammed Attmani en Alberto Uwamahoro Ubonabenshi. Het tragisch ongeval van 28 oktober 2021 zal de families, vrienden, kennissen en iedereen die hierbij betrokken was blijvend verbinden in verdriet en gemis.
Het stadsbestuur van Halle bewondert de moed van Antonio, Mohammed en Moussa Badji, maar ook van de omstaanders die alles in het werk hebben gesteld om te helpen. Op dit herdenkingsmoment, in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en het Carnegie Hero Fund, werden zij gehuldigd met onderscheidingen voor moed en zelfopoffering.
Ook Cody Roggemans die in 2021 het leven redde van Mike Van Bockstael, werd op 24 mei gehuldigd.

Marc Snoeck geeft ook uitleg over wat er nu met die vijver in 2024 zal gebeuren. 

Marc Snoeck "Een dag die uiteraard gegrift staat in het hart van de zwaar getroffen families en waarbij op enkele minuten tijd twee families uit onze stad hun geliefde zoon en een geliefde, dappere echtgenoot en vader verloren.  Als stadsbestuur betekent die dag een donkere, sombere bladzijde uit onze geschiedenis.
Naast deze herdenking wensen we vanavond echter ook hulde te brengen aan degenen die die bewuste dag een heldendaad hebben verricht en/of hiertoe hebben bijgedragen.  Herdenking en hulde zijn immers de twee kanten van de medaille die behoren bij tragische gebeurtenissen.  Ze zijn bijna altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.  De heer Mohammed Attmani gaf zo zijn leven voor het redden van twee spelende kinderen.  Dichter kan een herdenkingsplechtigheid en een huldebetoon niet komen.  Intens verdriet, maar ook onnoemelijke trots zijn de tegenstrijdige gevoelens die hiermee nauw samenhangen.
Als stadsbestuur, maar ook als burgemeester en in die hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Federale overheid wensten we deze herdenkings- en huldigingsplechtigheid te organiseren.  En dit doen we in nauwe samenwerking en met de ondersteuning van het Carnegie Hero Fund, waarvan de nationale secretaris, de heer Theo Van Santen, hier aanwezig is.
Wij hopen dat deze plechtigheid – in alle bescheidenheid - een stuk kan bijdragen in het verwerken van jullie groot verdriet en tegelijkertijd ook wat troost mag bieden.  Maar ook gevoelens van trots en grote dankbaarheid voor de reddingspoging die Antonio ondernomen heeft voor zijn broertje en de uiteindelijke redding van Antonio zelf door heer Moussa Badji vormen een wezenlijk onderdeel van deze plechtigheid.
Huldiging van  Cody Roggemans
Naast de bijzonder tragische gebeurtenis op 28 oktober 2021 gebeurde er enkele maanden voordien, nl. op 25 juni 2021 een zwaar ongeval op de Willamekaai toen een wagen ’s avonds laat door de reling reed en met twee mensen in het kanaal belanden.  Eén persoon kon zichzelf bevrijden uit de auto en naar de oever zwemmen.  De tweede inzittende, de heer Mike Van Bockstael, geraakte echter in grote moeilijkheden.  Gelukkig dat Cody Roggemans toen toevallig in de buurt aanwezig was.  De toen 17-jarige Cody twijfelde geen moment en sprong zonder verpinken in het kanaal en slaagde er in om de drenkeling aan de kant te krijgen.
Dit zware ongeval kende dus een gelukkige afloop, dankzij het heldhaftig optreden van Cody.  Het getuigt niet alleen van veel moed, durf en onverschrokkenheid; maar vooral ook van veel verantwoordelijkheidszin en een groot sociaal hart.  Op 6 juli 2022 kregen wij reeds de kans om de heer Cody Roggemans te huldigen voor zijn heldendaad.  Vanwege de federale overheid, dienst Binnenlandse Zaken kreeg hij reeds het Burgerlijk Ereteken Eerste Klasse voor zijn daad van moed en zelfopoffering, alsook het diploma ondertekend door de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies Verlinden.
Diep onder de indruk van zijn onbaatzuchtig en gedurfd handelen bij nacht en ontij, hadden wij vanuit het stadsbestuur ook een dossier ingediend bij het Carnegie Hero Fund.  Op 8 juni 2022 werd het optreden van de heer Cody Roggemans door hen ook erkend als zeer uitzonderlijk.  
Huldiging van Antonio, Moussa Badji en postume hulde van Mohammed Attmani
Op 28 oktober 2021 in de late namiddag kreeg ik plots telefoon van de korpschef van de politiezone Zennevallei met de melding dat er twee spelende kinderen voor het dienstencentrum van Van Koekenbeek op de August Demaeghtlaan in de vijver waren terecht gekomen.  De brandweer was reeds met een ambulancewagen ter plaatse.  Antonio, de oudste van de twee broertjes probeerde zijn jongere broer Alberto te redden, maar raakte zelf in moeilijkheden  De heer Mohammed Attmani die net zijn kinderen had afgehaald van de school hoorde hulpkreten en sprong direct in de vijver om beide kinderen te redden.  Waarschijnlijk werd hij onmiddellijk bevangen door het ijskoude water van de vijver.  Een vijver waarvan iedereen dacht dat dit een ondiepe siervijver was in plaats van een omgekeerde pyramide met schuine wanden die eigenlijk dienst moest doen als blusvijver wanneer er zich een brandincident zou voordoen in het dienstencentrum.
De heer Moussa Badji die toevallig op de August Demaeghtlaan passeerde snelde toe en zorgde voor de redding van Antonio en slaagde er eveneens in om de heer Attmani uit de vijver te halen.  Ondanks de toegesnelde en professionele hulp van de hoofdverpleging vanuit het Zonnig Huis bleek alle hulp voor de heer Mohammed Attmani te laat.  Het jongste broertje werd tenslotte door de brandweer uit de vijver gehaald, maar ook voor hem kwam alle hulp te laat want hij overleed enkele dagen later in het hospitaal.  Het noodlot had in onze stad in alle hevigheid toegeslagen.  De brandweer en onze eigen medewerkers deden wat ze konden – waarvoor nogmaals onze dank – maar het mocht spijtig genoeg niet meer baten.
Antonio deed wat hij kon om zijn broertje te redden.  Het Carnegie Hero Fund wenst hem dan ook te betrekken in de huldiging.
De heer Badji Moussa – die onwaarschijnlijk goed kan zwemmen – redde uiteindelijk het leven van Antonio.  Naast het diploma en burgerlijke medaille tweede klasse uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt hij ook vanwege het Carnegie Hero Fund de nodige eretekens.
Mag ik aan Antonio vragen om samen met zijn mama naar voor te komen, alsook de heer Badji Moussa om de eretekens in het kader de huldiging in ontvangst te nemen.

Mevrouw Latifa, weduwe van de heer Mohammed Attmani kreeg  de eretekens van Binnenlandse Zaken en de gouden medaille van het Carnegie Hero Fund postuum voor haar overleden echtgenoot en vader van haar kinderen.  Hij gaf zijn leven voor het redden van twee kinderen.  Hij verdient ons aller respect en waardering.
Graag nog een kort woordje over de vijver waar het drama zich afspeelde.  De vijver wordt in 2024 dichtgegooid en er komt een sierperk met een kleine fontein in de plaats.  In samenspraak met de beide families en dichte vrienden wordt er een herdenkingsbord opgemaakt.  Dit bord komt op een speciaal ingericht rouwplekje in de buurt van de vijver wanneer die heringericht is.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 mei 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief