RUP De Bres HALLE maakt nieuwe sporthal en landschapspark langs Zenne mogelijk

C21

RUP De Bres HALLE maakt nieuwe sporthal en landschapspark langs Zenne mogelijk

Scherm__afbeelding_2023-09-12_om_20
 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Bres is klaar. Dat maakt de bouw van een nieuwe sporthal, de verbouwing van het huidige sportcomplex tot parkeergebouw en de aanleg van een landschapspark mogelijk. In het plan is rekening gehouden met de opmerkingen uit het openbaar onderzoek. 
Halle wil een nieuwe sporthal bouwen aan De Bres. Nadien verbouwen we het huidige sportcomplex tot parkeergebouw. Ten slotte leggen we een landschapspark aan waarin de Zenne opnieuw bovengronds stroomt. We maken tegelijk de buurt autoluw, op maat van fietsers en voetgangers. 
RUP legt regels vast
Voor het zo ver is moeten er op ruimtelijk vlak enkele regels in een ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd worden. Het RUP De Bres bakent dus af wat er op het vlak van ruimtelijke ordening mogelijk is in het gebied in en rond sportcomplex De Bres.

7 bezwaarschriften ingediend
Na de voorlopige vaststelling kreeg iedereen de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaren, opmerkingen en suggesties over te maken aan het schepencollege. In totaal werden 7 bezwaarschriften ingediend. Met de opmerkingen hield de stad dan rekening bij de definitieve opmaak van het plan.

Dit zijn enkele wijzigingen:

·       De mogelijkheid om winkels te openen in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en gemengde functies is geschrapt.

·       Langs de Monseigneur Senciestraat is er een ruime strook voorzien waar de bouwhoogte beperkt blijft tot 14 meter.

·       De parkings aan de Leide en de Scheepswerfkaai verdwijnen pas als er voldoende parkeercapaciteit gecreëerd is in de buurt en op de nieuwe sportsite. 

·       In het parkeergebouw moeten maatregelen genomen worden om geluidshinder tot een minimum te beperken.

De gemeenteraad stelde het RUP De Bres definitief vast. Nu het RUP klaar is, kunnen de plannen voor het gebied verder uitgewerkt worden. Als alles goed loopt, is de start van de werken aan de sporthal voorzien in 2024.

Info:

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 sep 2023
MArc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief