Beloftevolle resultaten voor ons lokaal Energie- en klimaatpact in LEEUW

C21

Beloftevolle resultaten voor ons lokaal Energie- en klimaatpact in LEEUW

Scherm__afbeelding_2023-03-31_om_11
 

In 2021 ging Sint-Pieters-Leeuw in op het aanbod van de Vlaamse overheid om een Lokaal Energie- en Klimaatpact af te sluiten. Dit houdt in dat de gemeente zich engageert om concrete acties te ondernemen voor een beter energie- en klimaatbeleid. Dit resulteerde in het ondertekenen van het burgemeestersconvenant 2030 en in de opmaak van een klimaatpact.


Algemene doelstellingen tegen 2030: energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot in eigen gebouwen en technische infrastructuren, openbare verlichting volledig verLEDden, het verhogen van het draagvlak voor hernieuwbare energie en een lokaal warmte- en sloopbeleidsplan opmaken. Daarnaast maken we ook werk van een aantal streefdoelen die we tegen 2030 willen halen. Burgers, bedrijven en verenigingen worden gestimuleerd om deze streefdoelen samen met het lokaal bestuur te behalen. Concreet gaat het over 4 werven: vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en droogteproblematiek. 

 

In ons vooruitgangsrapport kunnen we alvast uitpakken met een aantal mooie resultaten.

 

Onze openbare verlichting zal al in december 2025 100% LED-verlichting zijn, terwijl deze doelstelling pas in 2030 moet behaald worden.

 

Energiebesparende maatregelen zoals de extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, nieuwe bouwprojecten zonder gasaansluiting, grondige energetische renovatie van technische installaties,… zorgen ervoor dat we ook inzake energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot van het lokaal patrimonium goed op weg zijn voor het behalen van de doelstellingen tegen 2030.

 

Wat de streefdoelen betreft, zorgt de aanleg van natuurgroenparken zoals Diamiaanpark, Ruysbroekveld, … voor een mooi resultaat inzake vergroening. Ook de burgers worden ondersteund bij het vergroenen van hun tuin met projecten zoals Natuurbuur, Tuinrangers (i.s.m. Vlaanderen) en ‘behaag je tuin’ (i.s.m.met RLPZ).


Het percentage collectief georganiseerde energiebesparende renovaties bedraagt op 1 jaar tijd 12.51 % en zal tegen 2026 aan 54.98 %  zitten. Dit dankzij onze samenwerking met de woonwinkel Zennevallei en Klimaatpunt (benovatietrajecten, warm nest, noodkoopfonds, …) en vervangingsbouw uitgevoerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei en de Volkshuisvesting.

Op vlak van duurzame mobiliteit behalen we momenteel een percentage van 22.6 % van het aantal laadpunten. Volgens onze prognoses zal dit in 2023 stijgen naar 39.57 %. 

Ook voor de aanpak van de droogteproblematiek zijn we goed op dreef. Denk hierbij aan onthardingen in de GBS Wegwijzer en op de begraafplaatsen van Ruisbroek en Zuun. Of aan de opvang van hemelwater door regenwaterputten van 30 000 en 40 000 liter voor respectievelijk landhuis de Viron en Wildersportcomplex. Ook de aanleg van wadi’s op de begraafplaatsen van Ruisbroek en Zuun zijn hier mooie voorbeelden van. Ook voor de toekomst zijn hier nog veel projecten gepland. Vóór de start van deze doelstelling hadden we al 200.000 m3 extra buffercapaciteit gecreëerd in het natuurgebied langsheen de Zuunbeek in Volsem, terwijl de doelstelling tegen 2030 een extra capaciteit van 34 962 m³ (1m³ per inwoner) is.

 

Brahim Harfaoui, schepen van milieu: “De cijfers tonen aan dat we zeer goed bezig zijn. De reeds gerealiseerde projecten en de toekomstige verwezenlijkingen geven een extra boost aan onze ambities .”

Bart Keymolen, schepen van Groen en openbare ruimte:  “We trachten iedereen maximaal te bereiken en te ondersteunen, zodat we samen de nodige stappen kunnen zetten naar een duurzaam en veerkrachtig Sint-Pieters-Leeuw. Met deze eerste rapportering zien we alvast dat we goed op weg zijn voor het behalen van al onze doelstellingen.”

 

Meer info op onze website https://www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/milieu-afval/klimaatengagement en op www.lokaalklimaatpact.be/gemeente.html.

 

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief