Schepenen en bevoegdheden bekend in SINT-PIETERS-LEEUW

Schepenen en bevoegdheden bekend in SINT-PIETERS-LEEUW

Editiepajot_spl
Foto © Julien Steens
 

Op de verkiezingsavond bevestigden N-VA en CD&V reeds dat ze ook de komende 6 jaren samen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zullen besturen. N-VA ging van 9 naar 11 zetels. De uitredende bestuursploeg ging hierdoor van 17 naar 18 zetels en werd dus door de kiezer beloond. Luc Deconinck zal opnieuw voorgedragen worden als burgemeester. Bart Keymolen wordt eerste schepen. Daarnaast zal N-VA 4 en CD&V 3 schepenen hebben in het college van burgemeester en schepenen.

CD&V levert met Siebe Ruykens de voorzitter van de gemeenteraad, die voortaan ook als OCMW-raad optreedt. Het college van burgemeester en schepenen zal bestaan uit de volgende leden:

- Luc Deconinck (N-VA) :

Burgemeester

algemene coördinatie

algemene en integrale veiligheid

Politie en brandweer

Financiën en begroting

Burgerlijke stand en bevolking

Juridische zaken

PR en communicatie.

- Bart Keymolen (CD&V) :

Eerste schepen

Openbare werken

Groen

Waterbeheersing

Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning

- Jan Desmeth (N-VA) :

OCMW en sociale zaken

Cultuur en Bibliotheek

Erfgoed en erediensten

Mobiliteit en verkeer.

- Gunther Coppens (N-VA) :

Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen

Senioren

Landbouw

ICT.

- An Speeckaert (CD&V) :

Onderwijs

Jeugd

BKO

Speelpleinwerking

Gezin en kinderopvang

- Herwig Smeets (N-VA) :

Sport

Lokale economie

Nutsvoorzieningen

Personeel

- Paul Defranc (CD&V) :

Milieu

Afvalbeleid Vlaams beleid Integratie Gelijke kansen Woon- en grondbeleid

- Marleen De Kegel (N-VA) :

Toerisme

Werkgelegenheid

Kunstacademie

Markten, foren en feestelijkheden

Ontwikkelingssamenwerking

De nieuwe bestuursploeg zal in de komende weken het bestuursakkoord 2019-2024 vorm geven, waarin de krachtlijnen voor de volgende bestuursperiode worden vastgelegd.

Continuïteit en vernieuwing bij N-VA

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen voor de periode 2019-2024 is als volgt samengesteld voor wat N-VA betreft :

- Burgemeester Luc Deconinck

- Schepen Jan Desmeth

- Schepen Gunther Coppens

- Schepen Herwig Smeets

- Schepen Marleen De Kegel

Vier leden blijven respectievelijk burgemeester en schepen. Hiermee zorgt N-VA voor continuïteit.

Herwig Smeets, de lokale partijvoorzitter, die ook de afgelopen 6 jaar al gemeenteraadslid was, treedt aan als nieuwe schepen voor N-VA. Eerder was al bekend dat Gunther Coppens na 2 jaar gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant wordt. Vanaf 01.01.2021 zal hij vervangen worden door gemeenteraadslid Nicole Billens. Luc Deconinck, burgemeester : “We zijn heel trots dat N-VA Sint-Pieters-Leeuw de eerste gedeputeerde ooit uit onze gemeente mag leveren. Gunther heeft dan ook een prachtig resultaat behaald. Voor de gemeente en de regio is het zeker een pluspunt iemand in deze belangrijke positie te hebben.” In het laatste jaar van de bestuursperiode zullen de nieuw verkozen gemeenteraadsleden Olivier Huygens en Veerle Seré in het college van burgemeester en schepenen komen ter vervanging van Marleen De Kegel en Nicole Billens.

Hiermee volgt N-VA de logica die de kiezer op 14 oktober jl. via de voorkeurstemmen heeft aangegeven.

Luc Deconinck, burgemeester : “Marleen en Nicole hadden beiden te kennen gegeven geen kandidaat meer te zijn bij de verkiezingen van oktober 2024. Daarom hebben we samen besloten twee nieuwe schepenen te laten aantreden in het laatste jaar van deze bestuursperiode, zijnde vanaf 01.01.2024. Ik dank Marleen en Nicole uitdrukkelijk dat zij niet vasthouden aan hun mandaat en dat zij kansen willen geven aan vernieuwing en verjonging.”

CD&V zeer tevreden met cruciale bevoegdheden om verder te bouwen aan een warm, bruisend en proper Sint-Pieters-Leeuw.

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen voor de periode 2019-2024 is als volgt samengesteld voor wat CD&V betreft :

- Eerste schepen Bart Keymolen

- Schepen An Speeckaert

- Schepen Paul Defranc

CD&V is naar de verkiezingen getrokken met een jonge, nieuwe ploeg en een sterk inhoudelijk programma. De partij is dan ook verheugd dat haar schepenen cruciale bevoegdheden kregen om dat programma de komende zes jaar te realiseren.

Eerste schepen Bart Keymolen wordt bevoegd voor openbare werken, waterbeheersing, groen, ruimtelijke ordening en omgeving. Het geleverde werk voor openbare werken en de strijd tegen wateroverlast kan de komende zes jaar door hem verdergezet worden.

Nieuwkomer An Speeckaert wordt verantwoordelijk voor de bevoegdheden onderwijs en jeugd met de daarbij behorende bevoegdheden speelpleinwerking, gezin en kinderopvang. An is als jonge mama zeer blij met deze bevoegdheden en ziet een grote meerwaarde in het bundelen van deze bevoegdheden om van Sint-Pieters-Leeuw een prachtige plek te maken om op te groeien en school te lopen

Paul Defranc wordt schepen van Vlaams beleid, integratie, gelijke kansen, woon- en grondbeleid en milieu en afvalbeleid. Met zijn lange ervaring als gemeenteraadslid en schepen zorgt Paul Defranc samen met Bart Keymolen voor de continuïteit in het schepencollege. Hij zal zijn schouders onder een Vlaams, groen en sociaal Sint-Pieters-Leeuw zetten waar elke Leeuwenaar zich thuis voelt. Na twee jaar geeft hij de fakkel door aan gemeenteraadslid Brahim Harfaoui die als nieuwkomer een zeer mooi resultaat behaalde op 14 oktober. Met Brahim die in Ruisbroek goed gekend is als medewerker van de Post komt voor de eerste keer in de geschiedenis van de gemeente ook een kandidaat met migratieachtergrond in het schepencollege.

Gemeenteraadslid Siebe Ruykens wordt de volgende zes jaar voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Siebe Ruykens, voorzitter: “Ook na de verkiezingen wenst onze partij de vernieuwing, vervrouwelijking en verjonging door te trekken. Schepenen Jos Speeckaert en Luc Van Ruysevelt namen het initiatief om hun zitje in de gemeenteraad door te geven aan jongere kandidaten. De partij is Jos en Luc zeer erkentelijk voor hun inzet in het verleden en hun bereidheid om de vernieuwingsoperatie verder te willen ondersteunen. Een sterke, evenwichtige ploeg van mandatarissen en bestuursleden staat zo klaar om verder te bouwen aan een bruisend Sint-Pieters-Leeuw waar het aangenaam is om wonen.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 nov 2018
Elsie De Greef
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 09 mei 2019
Devogeleer Emile | 30 apr 2019

archief