HALLE - Langs de Bernardastraat komen 17 appartementen en 11 rijwoningen

HALLE - Langs de Bernardastraat komen 17 appartementen en 11 rijwoningen

Editiepajot_plannen_halle
Repro EP
 
Editiepajot_halle_bernarda_foto_merckx
Foto Felix Merckx
 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 4 februari een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het inbreidingsproject gelegen Zuster Bernardastraat in de nabijheid van het Hals stadscentrum.Het is een taak van de stad om naar verdichting te zoeken in het stadscentrum ten einde de open ruimte van het buitengebied te vrijwaren. Het College van Burgemeester en Schepenen kan akkoord gaan met de aangebrachte aanpassingen ten opzichte van het vorige project.

De aanvraag voorziet enerzijds de afbraak van de woningen gelegen Zuster Bernardastraat 45 , 47 – 49 en anderzijds de bouw van een appartementsgebouw met 17 appartementen langsheen de Zuster Bernardastraat en 11 passieve woningen in gesloten verband met tuin ontsloten via een private wegenis. De private wegenis vormt tevens de ontsluiting voor de ondergrondse parkeergarage onder de gebouwen voor een totaal van 47 parkeerplaatsen. Bovengronds worden er 15 parkeerplaatsen voorzien. In het totale project wordt ook de nodige aandacht besteed aan ingroening en voldoet het aan de provinciale hemelwaterverordening.
 
De minimalistische strakke sobere architectuurstijl van de passieve rijwoningen zal een eenheid uitstralen en beperkt zich tot max twee bouwlagen. De voorgevel van de nieuwe rijwoningen is gelegen op 15,5 meter van de dichtste perceelsgrens. De achtergevel is gelegen op min 11m89 van de achterste perceelsgrenzen. Deze afstanden zijn in overeenstemming met de algemeen aanvaarde stedenbouwkundige regels die tuinstroken van min 10 meter voorzien bij de eengezinswoningen.
 
Het appartementsgebouw langsheen de Zuster Bernardastraat neemt een bestaande kroonlijsthoogte en een bestaand dakvolume reeds aanwezig in de straat als referentiepunt en werkt het geheel af met een hellend dak.
 
VOORWAARDEN
De diensten openbare werken, ruimtelijke ordening ,mobiliteit, brandweer, toegankelijkheidsbureau, afdeling operationeel waterbeheer en afdeling onroerend erfgoed gaven een gunstig advies met volgende voorwaarden :
 
-zich strikt te houden aan de voorwaarden in het advies van de VMM, de brandweer, toegankelijkheid
-op de perceelsgrenzen met de naast het projectgebied gelegen gronden dient een afsluiting geplaatst bestaande uit paal en draad met een hoogte van 2 meter
-de hagen die voorzien zijn dienen streekeigen wintergroene hagen te zijn. Ook langsheen de perceelsgrens met aanpalend perceel kadastraal nr 150y en 152f dient een haag voorzien te worden
-in functie van de uitvoering van de in het plan voorziene groenbeplanting (haagstructuren, laagstammige bomen , groendaken) dient een waarborg betaald van 2.500 euro op rekening van de stad. Na uitvoering van de beplanting kan de groenambtenaar gecontacteerd worden voor controle van de werken waarna de borg kan vrijgemaakt worden
-de ontstane vrijstaande gevel van woning Zuster Bernardastraat 41 af te werken met leien.
 
De bezwaarindieners worden schriftelijk in kennis gesteld van de collegebeslissing.
 
CIJFERS
In vergelijking met de geweigerde aanvraag zijn er nu 28 woonentiteiten, terwijl de vroegere plannen er 38 voorzagen (-10). Het totale bouwvolume komt van 19.314 m3 naar 14.994 (-4.320). De bebouwde oppervlakte gat van 1.795 m3 vroeger naar 1.345 nu (-450). De overdekte staanplaatsen/garages stijgen van 38 naar 47 (+9), terwijl de parkeerplaatsen dalen van 196 tot 15 (-4)
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 feb 2011
Felix Merckx
EP en Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 12 aug 2019
Marc Sluys | 11 aug 2019
Marc Sluys | 09 aug 2019

archief