HALLE - Nieuwtjes uit het Halse stadhuis

HALLE - Nieuwtjes uit het Halse stadhuis

Stadhuis_halle

Er kwam nieuws uit het Halse stadhuis. Zo werden de uitzonderlijke weersomstandigheden van de zomer 2006 erkend als landbouwramp, is er nieuws over de tienerwerking swap in de zomer, is er een wijziging van de parkeerregeling in de Loriesstraat, worden er op 10 augustus koersen georganiseerd in Buizingen en is er info over de laagvliegende vliegtuigen.

Uitzonderlijke weersomstandigheden zomer 2006 erkend als landbouwramp
 
De uitzonderlijke weersomstandigheden van de zomer 2006 zijn officieel erkend als landbouwramp. Het Koninklijk Besluit van 8 november 2007,
waarbij het geheel van het Belgisch grondgebied wordt erkend als landbouwramp, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2008. Dit betekent dat getroffen landbouwers een aanvraag om financiële tussenkomst kunnen indienen.
De droogte van de maanden juni en juli 2006, gevolgd door de overvloedige regenval van de maand augustus 2006, heeft heel wat schade toegebracht aan de teelten. Vele landbouwers hebben daardoor inkomensverlies geleden.
Aanvragen moeten per aangetekende brief bij de provincie Vlaams-Brabant, dienst rampenschade, Provincieplein 1 te 3010 Leuven ingediend worden.
Dat kan alleen met de officiële formulieren. Die zijn te verkrijgen bij:
- stad Halle, dienst secretariaat, Oudstrijdersplein 18, tel. 02 363 24 61, fax 02 361 81 67, ben.steenhouwer@halle.be
-cel rampenschade provincie Vlaams-Brabant, tel. 016 26 78 21,
 
De aanvragen moeten uiterlijk op 30 juni 2008 zijn ingediend, de poststempel geldt als bewijs.
Info: secretariaat stad Halle, Ben Steenhouwer, tel. 02 363 24 61, ben.steenhouwer@halle.be  of dienst rampenschade van de provincie, tel. 016 26 78 21, rampenplanning@vlaams-brabant.be.
 
Tienerwerking Swap zomer 2008
De voorbije paasvakantie is tienerwerking Swap in een nieuw kleedje gestoken. Colruyt stelde een ruime woning ter beschikking. Die is ingericht als ontmoetings- en ontspanningsplaats voor tieners van 12 tot 16 jaar en er werden ook verscheidene workshops georganiseerd. Het concept wordt behouden tijdens de zomervakantie.
 
Ook tijdens de zomermaanden krijgt de jeugddienst de woning aan de Bergensesteenweg 85 ter beschikking. De woning zal door de Swapmonitoren opnieuw worden ingericht met spel- en sportmateriaal. Circustechnieken, muziekinstrumenten bouwen, een cursus hiphop-dj, tattoo & tribal en paintballen behoren tot de workshops.
De tienerwerking gaat door van maandag 30 juni tot en met donderdag 10 juli en van maandag 4 tot en met donderdag 14 augustus.
Info: jeugd@halle.be  of 02 363 23 10.
 
Wijziging parkeerregeling Loriesstraat
 
In de Loriesstraat wordt het beurtelings parkeren afgeschaft en zal alleen nog kunnen geparkeerd worden langs de kant van de pare huisnummers. Daarbij zullen ook borden geplaatst worden die het parkeren verbieden in de eerste 15 meter van de straat. Daardoor moeten de bussen de straat gemakkelijker in- en uit kunnen rijden.
 
De Lijn ondervindt regelmatig problemen bij het in- en uitrijden van de Loriesstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nijvelsesteenweg. Oorzaak is het beurtelings parkeren (als men vergeet zijn voertuig van kant te wisselen) en het dicht bij de hoek parkeren langs beide zijden van de straat.
 
Eerder besliste de gemeenteraad al een overlangse markering van 12 meter aan te brengen vanaf het kruispunt met de Nijvelsesteenweg. Dat om het parkeren in het begin van de straat onmogelijk te maken. Het afschaffen van het beurtelings parkeren wordt daar nu nog aan toegevoegd.
 
Buizingen Sportief koerst op 10 augustus
Wielerclub Buizingen Sportief organiseert op zondag 10 augustus wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren in Buizingen. Het parcours wordt parkeervrij en éénrichting gemaakt. De eerste wedstrijd begint om 12.45 uur, het einde is voorzien om 18 uur.
 
Het parcours: Kerchove d’Exaerdestraat, Mertensstraat, Derooverlaan, Godeaustraat, Groenstraat, Daystraat, Nachtegaalstraat, Kerkhoflaan,
Dorekensveld, Eikenlaan, Nerinckxlaan, Lindenlaan, Floralaan, Nachtegaalstraat, Gemeenteplein.
 
Zonnige weer zorgt voor veel en laag overvliegende vliegtuigen
De laatste weken vliegen meer vliegtuigen over het grondgebied van Halle dan normaal. De vliegtuigen vliegen ook lager dan normaal. Het stadsbestuur ontving hierover verscheidene meldingen van inwoners.
 
Het feit dat de laatste weken meer vliegtuigen over Halle vliegen heeft alles te maken met de aanvliegroute om te landen bij het huidige zonnige weer. Die aanvliegroute is afhankelijk van de windrichting. Bij oostelijke windrichting zullen de landende vliegtuigen steeds over Halle vliegen. Daar kan wat variatie op zitten afhankelijk of de wind uit het noordoosten tot het zuidoosten komt.
Van zodra de wind naar, voor Halle hoofdzakelijk, zuidwestelijke richtingen keert zullen de landende vliegtuigen de landingsbanen van Zaventem uit de andere richting aanvliegen en niet meer over Halle vliegen. Dat is het grootste deel van het jaar het geval. Dan zijn het de opstijgende vliegtuigen die mogelijk over Halle vliegen. Opstijgende vliegtuigen bereiken vlugger grote hoogte en wijken sneller af naar de richting van bestemming. Daardoor beperkt de hinder zich tot een kleinere perimeter rond de luchthaven.
Het stadsbestuur is echter in geen enkele mate bevoegd of verantwoordelijk voor het vliegverkeer boven haar grondgebied.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 jun 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 feb 2021
Roger Swalens | 25 feb 2021
Marc Sluys | 24 feb 2021
Marc Sluys | 24 feb 2021
Roger Swalens | 24 feb 2021
Marc Sluys | 24 feb 2021

archief