HALLE - Hoera, einde werken fase 1 aan de St. Rochuskerk in zicht! Alleluia

HALLE - Hoera, einde werken fase 1 aan de St. Rochuskerk in zicht! Alleluia

Rochuskerk
Ingezonden foto
 

 Adieu het vallend gedruis van het afbraakmateriaal , adieu het neerdwarrelend stof en de waterinsijpelingsproblemen voor de omwonenden en de bezoekers van de Sint-Rochuskerk 2017 zal gekenmerkt worden als het jaar waarin de buitenbekleding van deze parochiekerk volledig vernieuwd werd .

Enkel de buitenbekleding van de wanden van de sacristie langs de Edmond Nerinckxstraat konden niet verder afgewerkt worden omwille van de winterse temperatuur en zullen dus na de winter voltooid worden.

Ter herinnering: de nieuwe buitenbekleding werd bevestigd op nieuw metselwerk ( ditmaal met bakstenen die voldoen aan welbepaalde kwaliteitseisen) dat verankerd werd aan het resterende oude metselwerk van de kerk ; de nieuwe buitenbekleding werd ingebed in een bewapeningsnet, eveneens verankerd aan het nieuw metselwerk.( zie foto nr

Op bepaalde plaatsen werd het oude metselwerk volledig vernieuwd ( zoals bv. de oude kleine ingang – de zg.” ingang nr. 2” van de kerk - momenteel nog niet volledig afgewerkt ) , of vervangen door vooraf gegoten betonelemeten ; dit alles om een beter kwaliteitsvol eindresultaat te bek

Ook de daken werden reeds grotendeels volledig vernieuwd. Dit omvatte het voorafgaandelijk verwijderen van de oude dakstructuur ( leien en het door boctor aangetaste dakgebint)

Aandachtige voorbijgangers zullen ongetwijfeld de nieuwe dakvensters alsook de nieuwe klimhaken en zelfs de bevestigingspunten voor het aanbrengen van de toekomstige bliksemafleiders op de nok van het dak van de kerk reeds opgemerkt hebben

Wat staat er nog te doen?

-De afwerking van de toren omvattende de koepelbekleding en het plaatsen van het kruis;
-Het plaatsen van de venstertjes onder de koepel , alsook de duivenwering;
- Het voltooien en afwerking van “de ingang nr. 2”;
-De aanpassing van de huidige ingang waarbij een hellend vlak zal voorzien worden zodanig dat de parochiekerk toegankelijk zal zijn voor gehandicapten;
- De herstelling van de bestaande deuren ( “ingang nr.2” + hoofdingang en sacristie );
-De plaatsing van de buitenbescherming van de glasramen;
-De voltooiing van de vernieuwing van het dak, dat reeds voor80% is afgewerkt, nadat de stelling rond de toren tot op het niveau van het dak verwijderd werd;
het plaatsen van de definitieve beschermlaag, de afvoergoten, de bliksemafleiders , etc
- De herstelling van de gevolgschade van waterinfiltraties in de kerk.

De werkzaamheden fase I aan de Sint-Rochuskerk verlopen volgens planning. Indien er geen tegenslagen optreden, zou het einde der werken voorzien zijn tegen het bouwverlof 2018.

Eind december zullen de afkapwerken afgerond zijn, dit wil zeggen dat eind dit jaar de rust rondom de kerk zal terugkeren wat positief is voor de omwonenden.

Het nieuwe metselwerk en betonherstellingen zal, behoudens weerverlet, onverminderd verdergezet worden.

De stelling is momenteel hoger opgetrokken in functie van het terugplaatsen van het torenkruis, en bij gunstige omstandigheden (weer en wind) zal eerstdaags het torenkruis worden teruggeplaatst.

Later kan de datum afgesproken worden om de windhaan op het kruis te plaatsen.

Fase 2 die voornamelijk de aanpak van de binnenkant van de kerk behelst, kan pas opstarten na de toekenning van de subsidies. Momenteel is de subsidiering van Fase II nog niet ministerieel toegekend en bijgevolg is er nog geen zicht betreffende opstart desbetreffend. Wij blijven dit opvolgen en duimen op een tijdige toekenning van de subsidies.

Ook de toegang naar het ontmoetingslokaal werd verbeterd zodanig dat er minder slipgevaar is voor de gebruikers ervan.( zie foto nr. 8)

.Om minder onderhoudswerken en voornamelijk het ontstoppen van goten en het verwijderen van bladeren op het vrij laag dakje van de huidige ingang van de kerk in de toekomst te verminderen, is het wenselijk dat de boom vlakbij deze ingang verwijderd envergangen zou worden door struikgewas waarvan de groei door snoeibeurten beheerst kan worden .

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 dec 2017
Felix Merckx
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 18 jan 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 16 jan 2019
Devogeleer Emile | 11 jan 2019
Devogeleer Emile | 10 jan 2019

archief