HALLE - Bezoek patiënten AZ Sint-Maria wordt sterk ingeperkt

HALLE - Bezoek patiënten AZ Sint-Maria wordt sterk ingeperkt

Image003

Het bezoek aan patiënten in het AZ Sint-Maria wordt sterk ingeperkt. Enkel in de afdeling materniteit, pediatrie en de palliatieve dienst is bezoek nog mogelijk maar zeer beperkt. Patiënten op de spoedafdeling mogen door slechts 1 persoon begeleid worden. Tot slot heeft het ziekenhuis een gedeelte van een afdeling ingericht waar risicopatiënten worden opgevangen en behandeld.

 

De stad Halle en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw hebben in nauw overleg een reeks maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op die manier willen we de patiënten die in het ziekenhuis verblijven maar ook het zorgpersoneel maximaal beschermen. De maatregelen blijven voorlopig van kracht tot het einde van de paasvakantie (19 april 2020).

 

Een overzicht:

  • Een beperkte, afgeschermde zone van één afdeling wordt gereserveerd om risicopatiënten veilig op te vangen en te behandelen. Hier gelden uiteraard zeer strikte hygiënische voorzorgsmaatregelen zowel voor de patiënten als het personeel.
  • Aan artsen, doorverwijzers en patiënten wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet-dringende consultaties, onderzoeken en/of behandelingen bij patiënten uit te stellen tot na de paasvakantie.
  • Ook aan woonzorgcentra uit de omgeving wordt gevraagd om niet-dringende raadplegingen, onderzoeken en/of behandelingen uit te stellen naar een latere datum.

Bezoek wordt sterk ingeperkt

In het belang van de patiënten, hun bezoekers en onze medewerkers wordt er geen bezoek meer toegelaten bij gehospitaliseerde patiënten. Enkel in de diensten pediatrie, materniteit en de palliatieve dienst is beperkt bezoek toegelaten.

  • Op de materniteit wordt enkel de partner toegelaten.
  • Op de pediatrie worden enkel de ouders toegelaten.
  • Op de palliatieve dienst is bezoek toegelaten in uitzonderlijke omstandigheden.

Enkel wanneer de gezondheid van een patiënt zienderogen verslechtert of bij een overlijden zal de betrokken afdeling zelf de familie contacteren voor een individuele regeling.

Op de spoedafdeling en tijdens consultaties mag de patiënt begeleid worden door slechts één volwassen persoon.

 

Wij vragen met aandrang om niet naar het ziekenhuis te komen in de hoop toch een patiënt te kunnen bezoeken. De afspraken lijken ons duidelijk.

 

AZ zorgt voor psychologische ondersteuning

De stad en het ziekenhuis begrijpen dat dit voor tal van patiënten en hun familie geen makkelijke situatie is. Maar het AZ Sint-Maria zal erover waken dat patiënten de nodige psychosociale ondersteuning krijgen. Het spreekt voor zich dat bezoek zeer belangrijk is voor onze patiënten. Ze bevinden zich in een niet-alledaagse en onzekere situatie en hebben net dan nood aan een luisterend oor of sterke schouder. Aan de familieleden raden we dan ook aan om zeker telefonisch contact te houden met de patiënt in het ziekenhuis.

 

Wil je nog iets bezorgen aan de patiënt?

Geen probleem. Het AZ Sint-Maria opent een afgiftepunt in de onthaalzone waar familieleden of kennissen reservekleding en/of toiletartikelen kunnen afleveren voor de betrokken patiënten tussen 16u en 19u. Meld op jouw pakket duidelijk de naam en de geboortedatum van de patiënt en eventueel het kamernummer.

 

De maatregelen gelden tot 19 april 2020. De situatie wordt uiteraard op de voet gevolgd. Indien nodig zullen we opnieuw communiceren over gewijzigde of nieuwe beslissingen.

 

Met deze maatregelen nemen we verantwoordelijkheid. Want preventie is voorlopig het enige wapen waarover we momenteel beschikken in de strijd tegen het coronavirus. We rekenen dan ook op uw begrip en danken u nu al voor de medewerking.

 

Info:

  • Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle | T 02 363 12 11
  • Integrale veiligheid | noodplanning@halle.be | T 02 365 97 15
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 mrt 2020
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 02 apr 2020
Roger Swalens | 30 mrt 2020
Roger Swalens | 30 mrt 2020
Marc Sluys | 27 mrt 2020

archief