HALLE - Gemeenteraad 26 januari

C21 Css

HALLE - Gemeenteraad 26 januari

Stad_halle_

Verhuurders die huurprijs niet vermelden, riskeren GAS-boete

De stad Halle gaat strenger optreden tegen verhuurders die de huurwet niet naleven. Wie dus vooraf de huurprijs of de gemeenschappelijke lasten niet vermeldt op zijn affiches, advertenties of zoekertjes, riskeert voortaan een GAS-boete. 

 

Wie een huis, appartement of studio verhuurt, moet volgens de federale huurwet de huurprijs en de eventuele gemeenschappelijke kosten altijd vermelden. Niet enkel bij het zoekertje of de advertentie in een krant of op een website, maar ook op de affiche ‘te huur’ voor het raam van de woning. Dit voorkomt dat verhuurders de huurprijs duurder of goedkoper maken afhankelijk van hun voorkeur voor bepaalde kandidaat-huurders. Door de maatregel zijn kandidaat-huurders beter beschermd tegen discriminatie of uitsluiting. Voorts moeten verhuurders ook de EPC-score vermelden. Dit energieprestatiecertificaat verduidelijkt hoe energiezuinig een woning is en voorkomt dat de huurder met onvoorziene energie-uitgaven geconfronteerd wordt. 

 

Woonbeleid Zennevallei, dat het woonbeleid in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel regisseert en de Woonwinkel aanstuurt, en de gemeenschapswachten van de stad Halle  voerden de voorbije jaren regelmatig controles uit. Wie de huurwet overtrad, werd aangespoord om correct te afficheren. Maar na deze periode van sensibiliseren, gaat de stad ook strenger optreden tegen verhuurders die de afficheringsplicht niet naleven. Vanuit het Woonbeleid Zennevallei wordt hier ook op aangedrongen. 

 

De gemeenteraad geeft daarom groen licht voor een aanpassing van het politiereglement waardoor inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met een GAS-boete.  Zo’n boete kan oplopen tot 350 euro. Verhuurders die de EPC-score niet correct vermelden, riskeren ook nog een boete van het Vlaamse Energieagentschap van 250 euro tot 5000 euro. 

 

Info: Stadsontwikkeling | veiligheid@halle.be | 02 365 99 00

Woonwinkel Zennevallei | 02 361 16 16 | www.woonwinkelzennevallei.be

 

 

Stad verwerft laatste eigendom richting nieuwe Stroppenweg

De Stroppenweg wordt op termijn verlengd tot de Brusselsesteenweg en wordt zo een nieuwe in- en uitvalsweg naar de stadscentrum van Halle. Om dit mogelijk te maken heeft de stad in de buurt verschillende gronden aangekocht of geruild. Dinsdag werd de laatste overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad voor een stuk perceel van zo’n 1200 m².  Daardoor kunnen op termijn de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg ook geconcretiseerd worden. 

 

Langs de Robert Lariëllestraat worden momenteel de nieuwe stadsmagazijnen gebouwd. Later zal er langs de Stroppenweg, dat is een zijstraat van de Robert Lariëllestraat, ook een nieuw en gebruiksvriendelijk recyclagepark gebouwd worden. Om deze nieuwe stadssite beter bereikbaar te maken, wordt de Stroppenweg verbreed en doorgetrokken tot de Brusselsesteenweg. Maar om deze nieuwe ontsluitingsweg te realiseren, heeft de stad de voorbije jaren verschillende privé-gronden aangekocht of geruild. Dinsdag keurde de gemeenteraad ook de laatste overeenkomst goed. 

 

En daarmee is er een belangrijke stap gezet in dit dossier. De realisatie zal echter nog niet voor morgen zijn. Zo moet nog onderzocht worden of de aansluiting op de Brusselsesteenweg al dan niet via een rotonde kan verlopen. 

 

Eén ding is zeker: door deze nieuwe Stroppenweg krijgt de stad er op termijn een nieuwe in- en uitvalsweg bij. En dat is nodig want de huidige uitvalsweg langs de Robert Lariëllestraat is niet meer op maat van de huidige verkeersstromen. Ook zijn er geen faciliteiten voor voet- en fietsgangers. Met de nieuwe Stroppenweg willen we daar verandering brengen. Eenmaal de Stroppenweg gerealiseerd is, wordt de aansluiting van de Robert Lariëllestraat met de Brusselsesteenweg doorgeknipt en voorbehouden voor lokaal verkeer. 

  • Info: Bestuursondersteuning | info@halle |  02 365 99 00

 

Haakstraat wordt definitief eenrichtingsstraat 

De Haakstraat wordt definitief een eenrichtingsstraat. De maatregel werd de voorbije maanden al bij wijze van proef ingevoerd. Die aanpassing werd positief geëvalueerd door de buurtbewoners en de gemeente Beersel

 

Uit onderzoek en meldingen van inwoners bleek dat het drukke verkeer in combinatie met het smalle dwarsprofiel van de straat nefast waren voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de Haakstraat. Bovendien doorkruist de Haakstraat een ecologisch kwetsbaar gebied. Om de verkeerssituatie te verbeteren, voerde de stad tijdelijk eenrichtingsverkeer in in de Haakstraat in de rijrichting Halle.

 

Uit een schriftelijk bevraging blijkt dat een grote meerderheid van de buurtbewoners tevreden is met deze maatregel. Volgens hen is de straat veiliger geworden en is er ook minder sluipverkeer. Ook de gemeente Beersel wenst het eenrichtingsverkeer te behouden. De gemeenteraad besliste daarom de proefopstelling een definitief karakter te geven. 

 

Ook elders bijkomende veiligheidsmaatregelen

Ook elders in de stad wordt de verkeersveiligheid verbeterd. De gemeenteraad keurde ook volgende maatregelen goed:

  • De Lenniksesteenweg krijgt een bijkomend zebrapad ter hoogte van het kruispunt met de wijk Windmoleken. 
  • Op de Bergensesteenweg (N6) wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u tussen de bebouwde kom van Halle en de E429
  • In Den Booien en de Vlieringendreef wordt de snelheid beperkt tot 30 km/uur. 

Met deze maatregelen maken we onze stad niet alleen veiliger maar ook leefbaarder, en dat is één van de prioriteiten in het meerjarenplan 20-25.

 

Info: Openbaar Domein | mobiliteit@halle.be | 02 365 95 10

 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2021
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 20 mei 2022
Marc Sluys | 20 mei 2022

archief